Wim Spapens. Schrijft over allerlei onderwerpen.
Menu Agnes Sorel

Agnès Sorel

Bovenstaande afbeelding is een weergave van het schilderij van de Franse kunstschilder Jean Fouquet (1420-1481), getiteld La Vierge à l’Enfant entourée d’anges. Die titel, Madonna met kind, omringd door engelen, was gekozen om te vermommen dat het in feite om Agnès Sorel ging, de maîtresse van de Franse koning Charles VII (1403-1461). De favoriete van de koning kon je zo niet tonen, de Moeder Gods blijkbaar wel.

Het onlangs verschenen boek Le grand Coeur (1) van Jean-Christophe Rufin, gewijd aan ‘groothandelaar’ Jacques Coeur, tijdgenoot van Agnès Sorel, vormt samen met Agnès Sorel, la première favorite (2) van Françoise Kermina een interessante ‘update’ voor La dame de Beauté (3) van Jeanne Bourin uit 1970. In het eerste geval, een boek in een boek (4), gaat het om de rol die Jacques Coeur in haar leven gespeeld heeft. Françoise Kermina heeft in haar levensbeschrijving de resultaten verwerkt van het onderzoek van paleopatholoog dr. Philippe Charlier (5) over de vraag of Agnès door vergiftiging om het leven is gekomen. Jeanne Bourin, die prachtige boeken schreef over middeleeuwse onderwerpen (6), geeft in La dame de Beauté een idealiserende beschrijving van het leven van Agnès Sorel, vrouwe van Beauté, het kasteel bij Vincennes (Parijs) dat de koning haar schonk. In haar boek valt één keer het woord ‘empoisonnement’/vergiftiging, maar daar blijft het bij. Rufin vermeldt niet eens dat ook Jacques Coeur verdacht werd, maar die had dan ook een goed alibi. De drie boeken vullen elkaar mooi aan maar zijn ook wel eens tegenstrijdig.

Agnès werd aan de koning voorgesteld in februari 1443

Lees verder in PDF, ... Klik Hier

Agenda

Wim Spapens is altijd bezig met het schrijven van artikelen.

Zijn laatste artikelen.

Twistappel Elzas Lotharingen


Schilderkunst Op Franse Postzegels

Email Wim Spapens